Brukervilkår

Vilkår og Betingelser for bruk av tjenester hos Online Bingo

Generelt

1.1. Disse Vilkår og Betingelser (“V&B” eller “Avtalen”) gjelder Din bruk av Spillene (som definert under), de relaterte internett- og mobilplattformer samt andre plattformer gjennom nettsiden www.onlinebingo.eu, (“Nettsiden”) og andre relaterte URLer.
1.2. Nettsiden og Spillene tilbys av Online Bingo.
1.3. I disse V&B refererer Online Bingo til MTM Corp., et selskap registrert på Curaçao, registreringsnummer CEG-IP/2014-0112, med registrert kontor på Dr. M.J. Hugenholtzweg Z/N, UTS-Gebouw, Willemstad, Curaçao
1.4. Disse V&B utgjør en bindende avtale mellom Deg og Online Bingo.
1.5. Online Bingo er lisensiert og regulert i Curaçao under lisensnummer CEG-IP/2014-0112 (utstedt 30. mars 2012).
1.6. Disse V&B trer i kraft så snart Du klikker på ”Fortsett”-knappen. Ved å gjøre det uttrykker du til Online Bingo at Du har lest og akseptert disse V&B. Ved å bruke Nettsiden etter dette uttrykker Du at Du aksepterer disse V&B.
1.7. Du må lese disse V&B nøye i sin helhet før du klikker på ”Fortsett”-knappen. Hvis du ikke samtykker til noen av bestemmelsene i disse V&B må Du ikke bruke eller fortsette å bruke Nettsiden.
1.8. Du forstår og aksepterer å være bundet av vilkårene og betingelsene i dette dokumentet, og som kan bli endret av Online Bingo fra tid til annen.
1.9. Online Bingo reserverer retten til å endre disse R&V, og dermed, å endre denne avtalen mellom Deg og Online Bingo når som helst med eller uten varsel.
1.10. Slike tillegg vil tre i kraft ved publisering på www.onlinebingo.eu. Det er ditt eneansvar å gå igjennom denne Avtalen, sammen med de spesifiserte Reglene for hvert Spill Du velger å delta i, for å være oppdatert på alle endringer hver gang Du spiller. Du kan enkelt identifisere hvorvidt disse V&B har blitt endret ved å kontrollere versjonsnummeret og datoen på nåværende V&B oppgitt på denne siden.
1.11. Regler og forklaringer for deltagelse i noen av Online Bingos Spill, vedlikehold av kontoen din hos Online Bingo og annen viktig informasjon oppgis i separate linker på Nettsiden og er inkorporert i disse V&B som referanse.
1.12. Enhver referanse til Online Bingos Spil i denne avtalen skal referere til Casino, Live Casino og andre Spill som fra tid til annen kan være tilgjengelig på Nettsiden. Online Bingo reserverer retten til å legge til og fjerne Spill fra Nettsiden etter eget forgodtbefinnede. Videre reserverer Online Bingo retten til å avvise og/eller limitere spill og/eller innsatser.
1.13. Disse V&B er publisert på en rekke språk av informasjonsårsaker og enkel tilgang for spillerne. Det er kun den engelske versjonen som er det juridiske grunnlaget for forholdet mellom Deg og Online Bingo, og i tilfelle avvik mellom en ikke-englisk versjon og den engelske versjonen av disse V&B, gjelder den engelske versjonen.

Din medlemskonto

2.1. Registrering og åpning av Din medlemskonto:
2.1.1. For å kunne delta i et av Online Bingos Spill om ekte penger, må Du først registrere deg hos Online Bingo ved å åpne en konto (”Medlemskonto”) og plassere penger på Din Medlemskonto på måten fastsatt på nettsiden.
2.1.2. Online Bingo har rett til å utpeke tredjeparts betalingstjenester til å opptre, motta, behandle og/eller betale midler på vegne av Online Bingo, og å endre nevnte betalingstjenester, legg til, endre eller fjerne betalingsmetoder som tilbys til Deg på nettsiden hos Online Bingo etter eget skjønn.
2.1.3. Hvis du åpner eller forsøker å åpne mer enn en konto, uavhengig av årsak, kan Online Bingo blokkere eller stenge en eller alle dine kontoer etter eget skjønn. Dersom Online Bingo avgjør å la en konto forbli open, vil det være den første kontoen som du åpnet hos Online Bingo basert på registreringsdatoen knyttet til den kontoen i samsvar med disse Vilkår og Betingelser.
2.1.4. Dersom Du oppdager at Du har mer enn en Medlemskonto i forskjellige navn, må Du varsle Online Bingo umiddelbart.
2.1.5. En forespørsel om å åpne en Medlemskonto gjøres ved å fylle ut registreringsskjemaet og sende det inn til Online Bingo på nett. Online Bingo reserverer retten til å avvise å åpne en Medlemskonto.
2.1.6. Du må fylle inn all obligatorisk informasjon utbedt i registeringsskjemaet Ditt, inkludert, men ikke begrenset til, din identitet, din adresse og kontaktdetaljer, en gyldig e-postadresse. All informasjon oppgitt til Online Bingo må være sann og korrekt. Det er Ditt eneansvar å sikre at informasjonen Du oppgir er sann, fullstendig og korrekt og Du garanterer herved overfor Online Bingo at informasjonen oppgitt er sann, fullstendig og korrekt. Du er herved varslet om at Online Bingo utfører verifiseringer, enten selv eller gjennom tredjeparter for spillere som setter inn eller tar ut penger. Du kan bli bedt om å gi Online Bingo dokumenter, slik som et kopi av passet, regninger eller kredittkort. Din Medlemskonto kan bli blokkert eller lukket og/eller midlene på Din Medlemskonto kan bli dersom Du ikke oppgir ønsket informasjon eller dokumenter, eller hvis informasjonen i dokumentene du oppgir er / blir funnet falsk eller misledende. Du skal holde informasjonen oppdatert og umiddelbart varsle oss om enhver endring i informasjonen oppgitt under registrering.
2.1.7. Som en del av registreringsprosessen må Du velge Din e-postadresse og passord for Din innloggingsinformasjon på Nettsiden. Det er Ditt eneansvar å sikre at Dine innloggingsdetaljer oppbevares sikkert. Du må ikke oppgi Dine innloggingsdetaljer til noen. Online Bingo er ikke ansvarlig for misbruk av Din Medlemskonto av tredjeparter på grunn av Din avsløring, enten tilsiktet eller utilsiktet, enten aktiv eller passiv, av Dine innloggingsdetaljer til en tredjepart.
2.1.8. Du kan ikke overføre midler fra Din Medlemskonto til andre spillere eller å motta penger fra andre spillere inn på Din Medlemskonto.
2.1.9. Du har ikke lov til å registrere deg hvis du er bosatt i Australia, Bangladesh, Spania, Danmark, Kina, Hong Kong, Nederland, De Nederlandske Antiller, Tyrkia, Storbritannia, Ungarn, Sverige, Slovenia, Montenegro Thailand, Italia, Vietnam eller USA.
2.2. Vilkår og Betingelser for Bruk av Tjenester fra Online Bingo
2.2.1. Du kan kun delta i et Spill dersom Du har tilstrekkelige midler på Din Medlemskonto for slik deltagelse.
2.2.2. All informasjon påkrevd for å sette inn midler på Din Medlemskonto kan finnes på sidene “Min Konto” og “Banktjenester” på Nettsiden. Du kan bruke alle tilgjengelige metoder oppgitt til Deg som spesifisert på disse sidene, siden de kan endres fra tid til annen. Vennligst merk at noen av metodene kan være utilgjengelig i noen land.
2.2.3. Avhengig av den valgte metoden kan innskudd påføre gebyrer. For nåværende gebyrer for innskudd av midler, se ”Min Konto” og ”Banktjenester” for hver innskuddsmetode. Din bank kan uavhengig belaste Deg for bankoverføringer og andre betalingsmetoder.
2.2.4. Vi aksepterer betalinger gjort i EUR, USD og GBP. Tilgjengeligheten til valutaene varierer avhengig av valgt betalingsmetode og marked. For enkelte betalingsmetoder vil betalinger mottatt av Online Bingo i en annen valuta enn EUR, bli konvertert om til USD eller GBP etter gjeldende vekslingskurs. Vennligst merk at ethvert tap som følge av endringer i valutakurser skal bæres av Deg.
2.2.5. Ved bruk av et kreditt- eller debetkort for innskudd av midler, vil Dine midler først klareres når Online Bingo har mottatt en godkjenning- og autorisasjonskode. Dersom Online Bingo ikke mottar slik autorisasjon vil Din konto ikke bli kreditert med midlene.
2.2.6. Online Bingo reserverer retten til å bruke ytterligere rutiner og midler for å verifisere Din identitet ved behandling av innskudd til og uttak fra Din Medlemskonto.
2.2.7. Online Bingo gir ikke kreditt til bruk på noen av spillene, kampanjene eller andre tjenester tilbudt på nettsiden.
2.2.8. Saldoene på Din Medlemskonto vil ikke få renter. Du skal kun sette inn midler på Din Medlemskonto med intensjon om å bruke midlene til å delta i Spill, og du skal ikke benytte Online Bingo som en finansinstitusjon.
2.2.9. Sovende & Inaktive kontoer
2.2.9.1. En inaktiv konto er en konto som ikke har vært logget inn på på 12 måneder. En sovende konto er en konto som ikke har vært logget inn på på 30 måneder. Online Bingo vil kontakte spillere hvis konto inneholder penger og har blitt inaktiv. Hvis, 12 måneder etter siste innlogging, Online Bingo ikke får kontakt med deg, vil EUR 5 pr måned bli belastet kontoen din som administrative gebyr for bruk av rimelige tiltak for å kontakte deg. Så snart kontoen din blir sovende vil kontoen din bli stengt og din gjenstående kontobalanse bli fjernet.
2.2.9.2. Hvis du begynner å spille på kontoen din, etter Online Bingo har begynt å belaste kontoen din med administrative gebyrer, og før kontoen din blir sovende, vil Online Bingo refundere belastede administrative gebyrer tilbake til kontoen din.
2.2.10 Online Bingo reserverer retten til benytte betalingsselskapet Online Bingo til å behandle visse typer transaksjoner. Online Bingo er et registrert selskap på Curacao som opererer under lisensen til morselskapet, MTM Corp.. Mer informasjon finnes under Om Oss.
2.3. Utbetalinger
2.3.1. Når utfallet av et Spill Du deltar i blir avgjort, underlagt disse Vilkår og Betingelser, vil gevinstene bli tilgjengelig for Deg på Din Medlemskonto.
2.3.2 Hvis Online Bingo feilaktig krediterer Din Medlemskonto med gevinster som ikke tilhører Deg, enten det skyldes en teknisk eller menneskelig svikt eller av andre årsaker, vil beløpet forbli Online Bingos eiendom og beløpet vil bli overført fra Din Medlemskonto. Hvis, før Online Bingo blir klar over feilen, Du har tatt ut penger som ikke tilhører Deg, eller brukt dem til å spille spill, vil, uten hensyn til andre virkemidler og tiltak som kan være tilgjengelig ved lov, det feilaktig utbetalte beløpet regnes som en gjeld fra Deg til Online Bingo. I tilfelle gal kreditering har Du plikt til å varsle Online Bingo umiddelbart via e-post.
2.3.3. Online Bingo vil utføre ekstra verifiseringsprosedyrer for alle utbetalinger over EUR 1 000 eller tilsvarende, og reserverer også retten til å utføre slike verifiseringsprosedyrer ved lavere uttak.
2.4. Uttak fra Din Medlemskonto
2.4.1. Med mindre annet er oppgitt, kan Du ta ut hvilket som helst beløp opp til ”Kontosaldo”-saldoen på Din Online Bingo-konto, minus gebyrer og betingelser relatert til bonuser og underlagt relevante uttaksgebyrer, ved å forespørre Online Bingo om et uttak gjennom Nettsiden.
2.4.2. Varsler om uttak må gjøres via Nettsiden. Online Bingo aksepterer ikke forespørsler om uttak gjort via telefon eller via elektronisk post. Ansatte hos Online Bingo har ikke tillatelse til å omgå disse instruksjonene.
2.4.3. Som en spiller kan Du ta ut alle midlene dine når som helst fra Nettsiden, men Online Bingo reserverer retten til å begrense spillerens uttak til et maksimumsbeløp på 1 000 EUR per dag og 5 000 EUR per uke og 20 000 EUR i en kalendermåned, med mindre et større beløp tidligere har blitt avtalt. Minimumsbeløpet for uttak Du kan gjøre avhenger av den benyttede metoden og kan sees under Banktjenester.
2.4.4. Online Bingo tilbyr et bredt utvalg uttaksmetoder. Uttak kan medføre gebyrer avhengig av valgt metode. Du kan ikke ta ut mer penger fra et debetkort enn beløpet Du satte inn med det samme kortet. For nåværende gebyrer for uttak, se ”Banktjenester” og ”Om pengeoverføring” for de forskjellige metodene. I tillegg kan Din egen bank ta egne behandlingsgebyrer. Disse gebyrene kan variere over tid.
2.4.5. Online Bingo reserverer retten til å kreditere Deg tilbake gjennom samme metode som Du tidligere satte inn med.
2.4.6. Online Bingo kan be om identifikasjonsdokumenter for alle uttak.
2.4.7. Du aksepterer at midlene satt inn på Din Medlemskonto kun kan brukes til å spille Spill med. Operatøren reserverer retten til å belaste et administrasjonsgebyr på 30 EUR dersom du ber om et uttak uten en Medlemskonto med en saldo som er lik eller større enn beløpet du har bedt om å ta ut.
2.4.8. Du kan kun ta ut penger til kredittkortet ditt hvis kortet ble utstedt av en Euro Zone bank. Uttak til kredittkort utstedt fra land utenom Europa er ikke mulig for øyeblikket.
2.4.9 Uttak til debetkort er for øyeblikket ikke mulig.
2.5. Stenge Din Medlemskonto
2.5.1. Du kan stenge Din konto når som helst og Online Bingo vil refundere Deg alle midler fra Din Medlemskonto fratrukket relevante uttaksgebyrer. For å stenge Din Medlemskonto må Du kontakte kundeservice skriftlig. Den effektive avslutningen av Kontoen vil korrespondere med termineringen av V&B. I tilfelle årsaken bak avslutningen av Kontoen er relatert til bekymringer om mulig spilleavhengighet skal Medlemmet opplyse om det.
2.5.2. Metoden for tilbakebetaling vil være opp til oss.
2.5.3. Online Bingo reserverer retten til å stenge Din Medlemskonto og refundere Deg kontosaldoen på Din konto, fratrukket relevante uttaksgebyrer, helt etter Online Bingos eget skjønn og uten forpliktelse til å oppgi en grunn eller gi forvarsel.
2.5.4. Hvis Du ikke logger inn på Din Medlemskonto via internett, ved bruk av Din ”E-post” og ”Passord” over en periode på ett (1) år, kan alle saldoer fjernes fra Din konto etter at et varsel har blitt sendt til den registrerte e-postadressen.
2.5.5. Online Bingo reserverer retten til å tilbakeholde og fjerne alle tildelte bonuser hvis bonusene ikke har blitt brukt innen 3 måneder fra datoen de ble tildelt.
2.5.6. Bonustilgjengelig og –vilkår kan gjelde for visse marked. Hvis en bestemt bonus innløses fra ett av disse markedene, reserverer Online Bingo retten til å nullstille alle gevinster knyttet til den bonusen. Restriksjonene kan endres fra tid til annet etter Online Bingos skjønn. De følgende markedene er ekskludert fra å motta og/eller bruke enhver for for bonus: Albania, Armenia, Hviterussland, Brasil, Bulgaria, Bosnia-Hercegovina, Kina, Kroatia, Georgia, Hellas, Ungarn, Indonesia, Kambodsja, Kazakhstan, Latvia, Litauen, Makedonia, Moldova, Montenegro, Myanmar, Mauritius, Nord-Korea, Nederland, De Nederlandske Antiller, Filippinene, Polen, Russland, Serbia, Tyrkia, Ukraina, Storbritannia, Thailand, Vietnam, U.S.A.

Online Bingo Lojalitetsprogram

3.1. Online Bingo reserverer retten til å endre V&B og regler for Online Bingo Lojalitetsprogram når som helst, f. eks. endre parameterne for kalkuleringen av SuperPoints. Hvis Online Bingo mistenker at Du er involvert i ulovlige eller uredelige aktiviteter ved bruk av Lojalitetsprogrammet eller i strid med Online Bingos V&B, kan Online Bingo fryse eller avslutte Din Medlemskonto og/eller en relatert konto (f. eks. en vervet venn) etter Online Bingos eget skjønn.
3.2. Du er automatisk et medlem av Online Bingos Lojalitetsprogram. Du vil tjene SuperPoints når du spiller med ekte penger, krediterer kontoen din og bare for å logge inn.
3.3 Å spille med ekte penger hos Online Bingo er den beste måten å tjene SuperPoints.
3.4. Du kan starte å bruke opptjente SuperPoints umiddelbart.
3.5. Opptjente SuperPoints kan veksles mot ekte penger, gratisspinn og bonuser i din Superbutikk
3.6. Opptjente SuperPoints er gyldige i 120 dager, etter .
3.7. SuperPoints er personlige og kan ikke gis til noen andre.
3.8. SuperPoints vil bli oppdatert øyeblikkelig.
3.9. All nødvendig informasjon vedrørende antall opptjente SuperPoints og tilgjengelige SuperPoints vises i Min Konto-seksjonen.
3.10. Ingen SuperPoints blir akkumulert på Visionary iGaming (VIG) livespill.

Online Bingo VIP-Program

4.1. Online Bingo reserverer retten til å endre V&B og regler for Online Bingo VIP-Program når som helst, f. eks. endre parameterne for kalkuleringen av SuperPoints. Hvis Online Bingo mistenker at Du er involvert i ulovlige eller uredelige aktiviteter ved bruk av VIP-Programmet eller i strid med Online Bingos V&B, kan Online Bingo fryse eller avslutte Din Medlemskonto og/eller en relatert konto (f. eks. en vervet venn) etter Online Bingos eget skjønn.
4.2. En VIP kalendermåned varer fra den 1. til den siste dagen i hver måned.
4.3. Alle inntjente SuperPoints i en kalendermåned vil avgjøre VIP-nivået ditt den neste måneden.
4.4. Opptjente SuperPoints er gyldige i 3 år etter datoen de ble tilgjengelige på.
4.5. Nivået til VIP-statusen din blir oppdatert den 1. dagen i hver måned og er gyldig til den siste dagen i samme måned. Hvis du av noen årsaker ikke kan spille på en stund, vil ditt VIP-nivå forbli uendret i opp til 2 VIP kalendermåneder.
4.6. VIP-kunder vil motta en månedlig sum penger tilbake basert på sitt VIP-nivå.
4.7. Månedlige VIP penger tilbake blir kreditert den 15. dagen i hver måned.
4.8. Penger tilbake = Innskudd – (uttak + bonuskostnad + kontobalanse).
4.9. Penger tilbake blir kreditert fra et minimumsbeløp på €50.00.

Dine forpliktelser som spiller

5.1. Du erklærer og garanterer herved at:
5.1.1. Du er over 18 år gammel eller eventuelt høyere minimumsalder for gambling som fastsatt ved lov i jurisdiksjonen som gjelder for Deg og at, under lovene som gjelder for Deg, Du har tillatelse til å delta i Spillene som tilbys på Nettsiden.
5.1.2. Du vil bruke denne Nettsiden og Din Medlemskonto utelukkende og eksklusivt for Din genuine deltagelse i Spillene og ikke av noen økonomiske eller andre operasjoner. Din deltagelse i Spillene vil utelukkende være Deg i en personlig ikke-profesjonell kapasitet, kun av rekreasjons og underholdningsårsaker;
5.1.3. Du deltar i Spillene på vegne av Deg selv og ikke på vegne av noen annen person;
5.1.4. Du er ikke bosatt i noen av områdene hvor gambling er ulovlig.
5.1.5. All informasjon som Du oppgir til Online Bingo i gyldighetsperioden til denne avtalen er sann, fullstendig, og korrekt, og at Du umiddelbart skal varsle Online Bingo om enhver endringen i denne informasjon;
5.1.6. Du er eneansvarlig for rapporting og regnskap av skattepliktige beløp som gjelder for Deg under relevante lover for eventuelle gevinster du mottar fra Online Bingo;
5.1.7. Alle penger Du setter inn på Din Medlemskonto ikke kommer fra noe ulovlig og, spesifikt, ikke stammer fra noen ulovlig aktivitet eller kilde;
5.1.8. Du forstår at ved å delta i Spillene risikerer Du å tape pengene satt inn på Din Medlemskonto;
5.1.9. Du skal ikke være involvert i uærlige, svindelsamarbeid, fiksing eller annen ulovlig aktivitet i forhold til Deg eller tredjeparters deltagelse i noen av Spillene, og skal ikke bruke noen programvarebaserte metoder eller teknikker eller maskinvareenheter for Din deltagelse i noen av spillene. Online Bingo reserverer herved retten til å ugyldiggjøre eller stenge Din Medlemskonto eller ugyldiggjøre Din deltagelse i et Spill i tilfelle slik oppførsel;
5.1.10. I forhold til innskud og uttak av midler til og fra Din Medlemskonto, skal Du kun bruke økonomiske instrumenter som er gyldige og lovlig tilhører deg.
5.1.11. Datamaskinprogramvaren vi gjør tilgjengelig for Deg eies av Online Bingo eller andre tredjeparter og er beskyttet av kopirett og andre immaterielle rettigheter. Du kan kun bruke programvaren til Din egel personlige, rekreasjonelle bruk i tråd med alle regler, vilkår og betingelser herved etablert og i samsvar med alle gjeldende lover, regler og forskrifter.
5.1.12. Spill spilt på Nettsiden skal spilles på samme måte som lignende spill ville blitt spilt i andre settinger. Du skal være høflig mot andre spillere og representanter fra Online Bingo og skal unngå frekke eller obskøne kommentarer, inkludert i chatterom.

Ansvarlig spill

6.1. Du kan etter Ditt skjønn velge å ekskludere Deg selv fra å spille Spill på Nettsiden.
You may at Your discretion choose to exclude Yourself from playing any Games on the Website. For å blokkere Din tilgang til Spillene må Du gå til ”Min Profil”-seksjonen og velge Ansvarlig spill.
6.2. Ved oppsett av Din Medlemskonto kan Du også velge å sette et tak på Dine maksimumstap. Grensen vil blokkere innskudd hvis netto innskuddsgrense (innskudd-uttak) er oversteget for den valgte tidsperioden. Du kan også velge å sette en tidsgrense per sesjon ved å kontakte kundeservice.
6.3. Dersom du går for selv-utestengelse på måtene nevnt over, vil Du ikke være i stand til å åpne kontoen i løpet av ekskluderingsperioden. Du finner ekskluderingsavtalen ved å gå til Ansvarlig spill-seksjonen under ”Min Profil”.
6.4. Enhver forespørsel om selvutestengelse vil kun være gyldig hos Online Bingo.

Tredjeparts spilltilbydere

7.1. Online Bingo drives av spilltilbydere som Microgaming og Visionary iGaming. Online Bingo er ikke ansvarlig for tvister relatert til spillet gjennom tredjeparts spilltilbydere ettersom de er underlagt sin egen spillisens og egne lovfestede krav for spillene sine.

Personvernerklæring

8.1. Du godtar og samtykker i at Online Bingo behandler Din personlige data med formål å la Deg få tilgang til og bruke Nettsiden og for å la Deg delta i Spillene og yte tjenester til Deg.
8.2. Online Bingo vil beskytte Din personlige informasjon og respektere Ditt personvern i samsvar med beste forretningspraksis og gjeldende lover.
8.3 Online Bingo vil kun bruke Din personlige data for å la Deg delta i Spillene og for å utføre relevante operasjoner i forhold til Din deltagelse i Spillene.
8.4. Online Bingo skal også behandle Din personlige data med formål om å utføre verifiseringsprosedyrer i forhold til Din detlagelse i Spillene.
8.5. Din personlige data vil ikke oppgis til tredjeparter, med mindre slik offentliggjøring er nødvendig for behandling av Dine forespørsler, som å behandle transaksjoner på Din Medlemskonto eller deltagelse i Spill, for å utføre verifiseringsprosedyrer eller med mindre det er lovpålagt. Siden Online Bingos forretningspartere eller leverandører eller tjenestetilbydere kan være ansvarlig for visse deler av den generelle funksjonaliteten eller driften av Nettsiden, kan personlig data bli utlevert til dem. Du samtykker herved til all slik utlevering.
8.6. Du har rett til å se all personlig data oppbevart av Online Bingo om Deg.
8.7. Du må umiddelbart informere Online Bingo, ved å endre Din profil eller på annen måte, om alle endringer på informasjonen oppgitt av Deg på tidspunktet for registrering og åpning av Din Medlemskonto.
8.8. For å kunne tilby Deg en effektiv tjeneste, kan det hende at Online Bingo og/eller tjenestetilbydere må overføre Din personlige data fra ett land til et annet. Du samtykker herved til at Din personlige data kan bli overført.
8.9. Under behandling av din Medlemskonto og tilknyttede transaksjoner, kan det hende Online Bingo må ty til kredittvurderingsbyråer, bedrageribyråer, anti-hvitvaskingsbyråer. Du samtykker herved til slik utlevering.
8.10. For å kunne gjøre Ditt besøk til Nettsidene mer brukervennlig, for å holde oversikt over besøk til Nettsidene og for å forbedre sin tjeneste, samler Online Bingo inn en liten bit informasjon sent fra Din nettleser, kalt en informasjonskapsel. Du kan, hvis Du ønsker, slå av innsamlingen av informasjonskapsler (vennligst se Dine nettleserinstruksjoner om hvordan å gjøre dette). Vær oppmerksom på at deaktivering av informasjonskapsler kan begrense Din bruk av Nettsidene.
8.11. Du samtykker i at Online Bingo fra tid til annen informerer deg om endringer på Nettsiden, nye tjenester og kampanjer. Hvis Du ikke ønsker å motta direkte markedsføringsdata kan Du velge å melde deg av tjenesten. Du kan melde deg på for å motta kampanjemateriale ved å sende en e-post til kundeserviceavdelingen vår.

Klager

9.1. Hvis Du har en klage kan Du:
9.1.1. Benytte Live Support på nettsiden
9.1.2. Sende e-post til kundeservice [email protected]
9.2. Online Bingo vil benytte de beste tiltakene for å løse en rapportert sak raskt.
9.3. Hvis Du har et spørsmål gjeldende en transaksjon, kan Du også kontakte [email protected] med detaljer om spørsmålet. Vi vil gjennomgå alle spørsmål eller innrapporterte transaksjoner. Vår avgjørelse er endelig.

Avbrutte og aborterte spill

10.1 Online Bingo er ikke ansvarlig for nedetid, serverforstyrrelser, lagging, eller andre tekniske eller politiske forstyrrelser i spillet. Refundering kan utelukkende gis etter ledelsens skjønn.
10.20. Online Bingo skal ikke akseptere noe ansvar for eventuelle skader eller tap som anses eller påstås å ha oppstått på grunn av eller i forbindelse med nettstedet eller dets innhold; inkludert uten begrensning, forsinkelser eller forstyrrelser i driften eller overføringen, tap eller korrupsjon av data, kommunikasjons- eller linjefeil, enhver persons misbruk av siden eller dens innhold eller noen feil eller utelatelser i innholdet.
10.3. I tilfelle feil ved casinosystemet vil alle innsatser kanselleres.
10.4. Dersom et spill er startet men aborteres på grunn av en systemfeil, skal Online Bingo refundere satset beløp i tillegg til opptjent kreditt i spillet til Deg ved å kreditere det til Din Medlemskonto eller, hvis kontoen ikke lenger eksisterer, ved å betale det til Deg på en godkjent måte.

Begrensning av ansvar

11.1. Du går inn på Nettsiden og deltar i Spillene på Din egen risiko. Nettsidene og Spillene tilbys uten noen som helst garanti, verken uttrykt eller underforstått.
11.2. Uten å begrense det generelle i den foregående bestemmelsen, Online Bingo, dets direktører, ansatte, partnere, tjenestetilbydere:
11.2.1. garanterer ikke at programvaren eller Nettsiden er passende for deres formål;
11.2.2. garanterer ikke at programvaren og Nettsiden er feilfri;
11.2.3. garanterer ikke at Nettsidene og/eller Spillene vil være tilgjengelig uten forstyrrelser;
11.2.4. skal ikke være ansvarlig for noe tap, kostnad, utgift eller skader, enten direkte, indirekte, spesielle, indirekte eller på annen måte, som oppstår i forbindelse med Din bruk av Nettsidene eller Din deltagelse i Spillene.
11.3. Du samtykker herved å fullt ut beskytte og ikke gjøre Online Bingo, dets direktører, ansatte, partnere og tjenestetilbydere skadelidende for noe kostnad, utgift, tap, skader, krav eller ansvar oppstått i forhold til Ditt bruk av Nettsiden eller deltagelse i Spillene.

Anti-hvitvaskingsrapportering

12.1. Online Bingo skal rapportere all mistenkelig aktivitet til de relevante kompetente myndigheter.
12.2. Hvis Du blir oppmerksom på noen mistenkelig aktivitet i forhold til noen av Spillene på Nettsiden, må Du rapportere dette til Online Bingo umiddelbart.
12.3. Online Bingo kan suspendere, blokkere eller stenge Din Medlemskonto og tilbakeholde midler hvis bedt om å gjøre det i tråd med bruksvilkår eller gjeldende spillisens.

Brudd, straff og terminering

13.1. Hvis Du bryter noen av bestemmelsene i disse V&B eller Online Bingo har en rimelig grunn til å mistenke at Du har brutt dem, reserverer Online Bingo retten til å ikke åpne, suspendere, stenge Din Medlemskonto, tilbakeholde eventuelle penger på kontoen din (inkludert innskuddet) og bruke slike midler på grunn av skader forårsaket av Deg.
13.2. Hvis Online Bingo mistenker at Du er involvert i ulovlig eller uredelig virksomhet når du bruker Nettsiden; eller at du bryter denne Avtalen; eller at Du har problemer med kreditorer; eller atdu på noen måte handler på en måte som er til skade for virksomheten vår, kan vi fryse eller terminere kontoen Din og/eller kansellere eventuelle innsatser etter eget forgodtbefinnede.
13.3. Du erkjenner at Online Bingo skal være den endelige beslutningstakeren om hvorvidt Du har brutt Online Bingos regler, vilkår eller betingelser på en måte som resulterer i Online Bingos suspensjon eller permanent utestengelse fra deltagelse på siden vår.

Uttak

14.1. Din saldo kan tas ut når som helst. Minimum uttaksbeløp er €20. Uttak kan bes om via følgende valgmuligheter på Uttaks-siden.
Merknad: Registreringsinformasjon må være den samme som fakturainformasjonen oppgitt til vår utbetalingsavdeling. Enhver uoverensstemmelser vil resultere i en forsinket utbetaling av pengene dine.
14.2. Kun en uttaksforespørsel er tillatt i samme uttaksperiode. Uttaksforespørsler godkjennes av www.onlinebingo.eu på mandager, onsdager og fredager mellom åpningstidene til Utbetalingsavdelingen – forespørsler må sendes inn innen midnatt CET på kvelden før.
14.3. Uttaksforespørseler over €1 000 er underlagt ledelsesgodkjenning og krever ytterligere 1-2 dager for behandling.
14.4. Kun en uttaksforespørsel kan sendes i løpet av en uttaksperiode. Hvis flere forespørsler sendes, vil kun den første bli behandlet og eventuelle andre forespørsler bli kansellert. Eventuelle bonuser slettet på grunn av kansellering av en uttaksforespørsel kan ikke returneres.

Åndsverk

15.1. MTM Corp. er eneeier av varemerket Online Bingo og Online Bingo-logoen. All uautorisert bruk av nevnte varemerke og logo kan føre til tiltale så langt loven tillater det.
15.2. www.onlinebingo.eu er den uniforme ressursplasseringen til Online Bingo og uautorisert bruk av denne URLen på en annen nettside eller digital plattform uten vårt skriftlige samtykke er ikke tillatt.
15.3. Online Bingo er eieren eller den rettsmessige rettighetsinnehaveren av rettighetene til teknologi, programvare og forretningssystemer brukt på denne Nettsiden.
15.4.Innholdet og strukturen til Online Bingos nettside er underlagt kopirett © og databaserett i navnet til M.T.M. Corp. Alle rettigheter reservert. Kopiretten på denne nettsiden inkluderer all tekst, grafikk, kode, filer og linker tilhører Online Bingo, og siden kan ikke reproduseres, overføres eller lagres i sin helhet eller delvis uten vårt skriftlige samtykke. Din registrering og bruk av vårt system gir derfor overhodet ingen rettigheter til åndsverket i vårt system.
15.5. Linker til Nettsiden og andre sider på den kan ikke inkluderes på noen andre nettsider uten skriftlig samtykke fra Online Bingo.
15.6. Du samtykker herved å ikke bruke noen automatisk eller manuell enhet til å overvåke Online Bingos nettsider eller innhold på disse. All uautorisert bruk eller reproduksjon kan bli anmeldt.

Ugyldighet

16.1. Hvis noen av bestemmelsene i disse V&B anses å være ulovlig eller ikke kan håndheves, skal bestemmelsen utelates fra disse V&B og alle andre bestemmelser skal gjelde upåvirket av utelatelsen.

Overdragelse

17.1. Online Bingo reserverer retten til å overdra eller på annen lovlig måte overføre denne Avtalen. Du kan ikke overdra eller på annet vis overføre denne Avtalen.

Komplett Avtale og Gyldighet

18.1. Denne Avtalen utgjør hele avtalen mellom Deg og Online Bingo med hensyn til denne Nettsiden og erstatter all tidligere kommunikasjon og forslag, enten elektronisk, muntlig eller skriftlig, mellom Deg og Online Bingo med hensyn til denne Nettsiden.
18.2. En trykt versjon av denne avtalen og av varsel gitt i elektronisk form skal være tillatt i rettslige eller administrative processer basert på eller i tilknytning til denne avtalen i samme utstrekning og på like vilkår som andre forretningsdokumenter og registre opprinnelig generert og vedlikeholdt i trykt form.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

19.1. Disse V&B er underlagt lovene i Curaçao og partene er underlagt jurisdiksjonen til domstolene i Curaçao.

Sist oppdatert: 17. september 2015, versjon 1.6