Villkor

Villkor på Online Bingo.

Allmänt

1.1. Dessa användarvillkor (“villkor” eller “avtal”) gäller för Dig och för användningen av de Spel (som definierade nedan), det relaterade som möjliggör internet, mobila eller andra plattformar genom webbsidan www.onlinebingo.eu, (”Webbsidan”) och andra relaterade URL.
1.2. Webbsidan och Spelen erbjuds av Online Bingo.
1.3. Online Bingo i dessa villkor hänför till MTM Corp., ett företag registrerat i Curaçao, med registreringsnummer CEG-IP/2014-0112, med sitt registrerade kontor på Dr. M.J. Hugenholtzweg Z/N, UTS-Gebouw, Willemstad, Curaçao
1.4. Dessa villkor uppgör en bindande överenskommelse mellan Dig och Online Bingo.
1.5. Online Bingo har sin licens och regleras i Curaçao under licens nummer CEG-IP/2014-0112 (utfärdad den 30 mars 2012).
1.6. Dessa villkor träder kraft när Du klickar på “fortsätt”-knappen, genom att göra det meddelar Du till Online Bingo att Du har läst dessa villkor och accepterar dem. Genom att använda någon del av Webbsidan efter det visar Du att Du överenskommer med dessa villkor.
1.7. Du måste läsa dessa villkor noggrant i deras helhet innan du klickar på “fortsätt”-knappen, Om Du inte är överens om någon del av dessa villkor bör du inte använda eller fortsätta använda Webbsidan.
1.8. Du förstår till fullo och godkänner att vara bunden av de användarvillkor som finns och som kan komma att bli uppdaterade av Online Bingo vid olika tillfällen.
1.9. Online Bingo förbehåller sig rättigheten att ändra dessa villkor och, på det sättet, att ändra denna överenskommelse mellan Dig och Online Bingo vid vilken tidpunkt som helst och utan förvarning.
1.10. Sådana ändringar kommer att träda kraft när de publicerats på www.onlinebingo.eu. Det är Ditt ansvar att kontrollera detta avtal, tillsammans med de specifika reglerna för varje Spel Du väljer att delta i, för att hålla dig uppdaterad med alla ändringar varje gång Du spelar. Du kan lätt se ifall dessa villkor har ändrats genom att kontrollera versionsnumret och datumet för de aktuella villkoren på denna sida.
1.11. Regler och förklaringar för att delta i alla av Online Bingos Spel, att upprätthålla ditt konto på Online Bingo och annan viktig information anges i separata länkar på Webbsidan och är inkorporerade i dessa villkor genom referens.
1.12. Alla hänvisningar till Online Bingos Spel i detta avtal ska hänföra till Casino, Live Casino och andra Spel som vid någon tidpunkt kan göras tillgängliga på Webbsidan. Online Bingo förbehåller sig rättigheten att lägga till och ta bort Spel från Webbsidan enligt eget omdöme. Online Bingo förbehåller sig vidare rättigheten att neka och/eller begränsa satsningar och/eller insatser.
1.13. Dessa villkor publiceras på ett antal olika språk av informationsskäl och för att underlätta tillgången för spelare. Det är bara den engelska versionen som har laglig grund då det kommer till förhållandet mellan Dig och Online Bingo och i det fallet att det skulle uppstå någon motsägelse mellan en icke-engelsk version och den engelska versionen av dessa villkor, är det den engelska versionen som kommer att gälla.

Ditt medlemskonto

2.1. Registrering och öppnande av ditt medlemskonto:
2.1.1. För att ta del av något av Online Bingos Spel för riktiga pengar, måste Du först registrera dig hos Online Bingo, öppna ett konto “medlemskonto” och sätta in pengar på ditt medlemskonto på det sättet som anges på Webbsidan.
2.1.2. Online Bingo har rätten att utnämna tredje parters tjänster för att agera, ta emot, behandla och/eller betala tillgångar på uppdrag av Online Bingo, och att byta ut dessa betalningstjänstleverantörer, för att lägga till, ändra och ta bort betalningssätt som erbjuds Dig på Online Bingos Webbsida enligt Online Bingos eget godtycke.
2.1.3. Om du öppnar eller försöker öppna fler än ett konto, av vilken anledning som helst, kan Online Bingo spärra eller stänga vilket som helst av alla dina konton enligt eget godtycke. Om Online Bingo skulle bestämma att lämna ett konto öppet, kommer det att vara det första kontot du öppnade med Online Bingo baserat på det registreringsdatum som associeras med detta konto enligt dessa användarvillkor.
2.1.4. Om Du märker att Du har fler än ett medlemskonto under olika namn, måste Du meddela Online Bingo omedelbart.
2.1.5. En begäran om att öppna ett medlemskonto görs genom att fylla i registreringsblanketten och genom att skicka den till Online Bingo online. Online Bingo förbehåller sig rättigheten att neka öppningen av ett medlemskonto.
2.1.6. Du måste ange all obligatorisk information som begärs i Din registreringsblankett, inklusive, men inte begränsat till, Din identitet, Din adress och kontaktuppgifter, en giltig e-postadress. All information som anges till Online Bingo måste vara sann och korrekt. Det är Ditt ansvar att försäkra dig om att den information Du anger är sann, komplett och korrekt. Du meddelas nu att Online Bingo använder sig av verifikationsprocedurer, antingen själv eller via tredje parter på spelare som gör insättningar eller uttag. Du kan begäras ge Online Bingo dokument, som en kopia av ditt pass, räkningar eller kreditkort. Ditt medlemskonto kan spärras eller stängas och/eller tillgångarna på ditt medlemskonto kan undanhållas om Du inte tillhandahåller den krävda informationen eller dokumenten eller om sådan information eller sådana dokument du anger är falsk eller missledande. Du ska hålla informationen uppdaterad och omedelbart meddela oss om det uppstår någon förändring på den information som angetts vid registreringen.
2.1.7. Som en del av registreringsprocessen kommer Du att välja din e-post och Ditt lösenord för Din inloggning till Webbsidan. Det är endast Ditt ansvar att försäkra att Dina inloggningsuppgifter förvaras säkert. Du ska inte dela Dina inloggningsuppgifter med någon. Online Bingo ansvarar inte för något missbruk eller någon felaktig användning av Ditt medlemskonto av tredje parter på grund av att Du delat Dina inloggningsuppgifter, vare sig avsiktligt eller oavsiktligt, vare sig aktivt eller passivt, med en tredje part.
2.1.8. Du får inte flytta över tillgångar från Ditt medlemskonto till andra spelare eller ta emot pengar från andra spelare till ditt medlemskonto.
2.1.9. Du får inte registrera dig om du är bosatt i Australien, Bangladesh, Danmark, Spanien, Kina, Hong Kong, Nederländerna, Nederländska Antillerna, Storbritannien, Ungern, Slovenien, Montenegro, Thailand, Vietnam eller USA.
2.2. Användarvillkor för användning av tjänster på Online Bingo
2.2.1. Du får delta i Spel bara om Du har tillräckliga tillgångar på Ditt medlemskonto för sådant deltagande.
2.2.2. All information som krävs för att sätta in tillgångar på ditt medlemskonto kan hittas på sidorna “Mitt konto” och “Kassa” på Webbsidan. Du kan använda vilken som helst av de metoder som finns tillgängliga för Dig som specificerats på dessa sidor och de kan ändras vid olika tillfällen. Var god notera att det kan hända att vissa av metoderna inte finns tillgängliga i vissa länder.
2.2.3. Beroende på vilken metod som valts, kan insättningar ge upphov till avgifter. För aktuella avgifter då det gäller att sätta in tillgångar, se “Mitt konto” och ”Kassa” för varje insättningsmetod. Din bank kan självständigt ta en avgift för banköverföringar och andra betalningsmetoder.
2.2.4. Vi godkänner betalningar som görs i EUR, USD och GBP. Tillgängligheten av valutor varierar beroende på den enskilda betalningsmetoden och marknaden. Då det gäller vissa betalningsmetoder, kommer inbetalningar till Online Bingo som gjorts i en annan valuta än EUR konverteras till USD eller GBP enligt den aktuella växelkursen. Var god notera att alla förluster på grund av förändring av växelkursen kommer att betalas av Dig.
2.2.5. Då du använder ett kredit- eller betalkort för att sätta in tillgångar, kommer Dina tillgångar att komma fram då Online Bingo har tagit emot ett godkännande och auktoriseringskod. Om Online Bingo inte tar emot sådan information kommer ditt konto inte att krediteras med tillgångarna.
2.2.5.1. E-PRO är en betalningslösning som drivs av EMP Corp, en E-money agent, baserad på e-pengar och e-plånbok
2.2.5.2. E-PRO är en E-Voucher som drivs av EMP Corp, som återsäljs av First Remit Limited (UK), ett registrerat pengaserviceföretag med certifikatnummer 12679642 och till fullo auktoriserad av UK Financial Conduct Authority (FCA) som en betalningsinstitution, med referens 622935.
2.2.5.3. E-Pro e-Vouchers som återsäljs av First Remit kommer att synas på ditt kontoutdrag som en “Online betalning”.
2.2.5.4. En E-VOUCHER, som består av elektroniska pengar, genereras ifall EMP Corp ingriper för att betala för tjänsterna som erbjuds på Webbsidan.
2.2.5.5. Om betalningstjänstleverantören är EMP Corp, kommer transaktionen att resultera i skapandet och köpandet av elektroniska pengar som utfärdats av en utfärdare av e-pengar, för att användas för att kreditera en e-plånbok.
2.2.6. Online Bingo förbehåller sig rättigheten att använda sig av ytterligare procedurer och medel för att verifiera Din identitet vid utförande av insättningar på och uttag från ditt medlemskonto.
2.2.7. Online Bingo ger ingen kredit för användningen av några spel, kampanjer eller andra tjänster som erbjuds på Webbsidan.
2.2.8. Inga balanser på ditt medlemskonto kommer att ge upphov till någon ränta. Du ska bara sätta in tillgångar på ditt medlemskonto med avsikten att använda de tillgångarna för att delta i Spelen och du ska inte använda Online Bingo som en finansiell institution.
2.2.9. Frånvarande & inaktiva konton
2.2.9.1. Ett inaktivt konto är ett konto som inte har använts på 12 månader. Ett frånvarande konto är ett konto som inte har använts på 30 månader. Online Bingo kommer att kontakta alla spelare som har ett konto med riktiga pengar vars konto har blivit inaktivt. Om, efter 12 månader sedan senaste inloggning, Online Bingo inte kan kontakta dig, kommer 5 EUR per månad att dras från ditt konto som administrationsavgifter emedan rimliga försök görs för att kontakta dig. Då ditt konto blir frånvarande kommer ditt konto att stängas och din återstående kontobalans kommer att tas bort.
2.2.9.2. Om Du, efter att Online Bingo har börjat ta den administrativa avgiften från Ditt konto, och före ditt konto blir frånvarande, börjar spela på ditt konto, kommer Online Bingo att återbetala till ditt konto de administrativa avgifter som avdragits.
2.2.10 Online Bingo förbehåller sig rättigheten att använda sig av det betalningsföretaget, Online Bingo, för att behandla vissa typer av överföringar. Online Bingo är ett registrerat bolag i Curacao som är aktivt under licensen från dess föräldrabolag, MTM Corp. Mer information finns på sidan Om oss.
2.3. Utbetalningar
2.3.1. Då resultatet av ett Spel du deltar i fastställs, i enlighet med dessa användarvillkor, kommer vinsterna att vara tillgängliga för Dig på Ditt medlemskonto.
2.3.2. Om Online Bingo felaktigt krediterat ditt medlemskonto med vinster som inte tillhör Dig, vare sig det är på grund av ett tekniskt eller mänskligt misstag, kommer summan att förbli Online Bingos egendom och summan kommer att överflyttas från ditt medlemskonto. Om Du, före Online Bingo blir medveten av felet, har tagit ut tillgångar som inte tillhör Dig eller använt dem för att spela spel, kommer den av misstag betalda summan utgöra en skuld som Du är skyldig Online Bingo. Vid en inkorrekt kreditering är Du skyldig att meddela Online Bingo omedelbart via e-post.
2.3.3. Online Bingo kommer att utföra ytterligare verifieringsprocedurer för varje utbetalning som är större än en summa som motsvarar 1000 EUR och förbehåller sig även rättigheten att utföra sådana verifieringsprocedurer då det gäller mindre utbetalningar.
2.4.1. Om annat inte angetts, kan Du ta ut vilken summa som helst upp till “casinosaldo” balansen i ditt Online Bingo konto, minus avgifter och villkor gällande bonusar och relevanta uttagsavgifter, genom att ge Online Bingo en giltig uttagsförfrågan på Webbsidan.
2.4.2. Uttagsförfrågan bör göras via Webbsidan. Online Bingo kommer inte att godta uttagsbegäran som gjorts via telefon eller elektronisk post. Anställda på Online Bingo har inte rätt att kringgå dessa instruktioner.
2.4.3. Som en spelare kan Du ta ut alla dina tillgångar från Webbsidan vid vilken tidpunkt som helst men Online Bingo förbehåller sig rättigheten att begränsa spelares uttag till en maximal summa på 1000 EUR per dag och 5000 EUR per vecka och 20 000 EUR per kalendermånad, om en överenskommelse om en större summa inte gjorts tidigare. Den minsta möjliga summan Du kan ta ut beror på metoden som används och kan hittas i Kassa.
2.4.4. Online Bingo erbjuder ett stort antal uttagsmetoder. Uttag kan ge upphov till avgifter beroende på den valda metoden. Du kan inte ta ut mer pengar från ett betalkort än den summa Du satt in med samma kort. För de gällande avgifterna för uttag, se ”Kassa” och få mer information om de olika metoderna. Det kan dessutom hända att Din egen bank lägger till vidare behandlingsavgifter. Dessa avgifter kan variera med tiden.
2.4.5. Online Bingo förbehåller sig rättigheten att kreditera Dig tillbaka genom att använda samma metod som du har gjort din insättning med.
2.4.6. Online Bingo kan begära ID-dokument för alla uttag.
2.4.7. Du godkänner att de tillgångar du satt in på ditt medlemskonto bara bör användas för att spela Spelen. Operatören förbehåller sig rättigheten att ta en administrationsavgift på 30 EUR ifall du begär ett uttag utan en omsättning på medlemskontot som är lika mycket eller mer i förhållande till summan av de insatta tillgångarna.
2.4.8. Du kan göra uttag till ditt kreditkort endast om kortet är utfärdat av en Euro Zone bank. Uttag till kreditkort som utfärdats utanför Europa är inte möjligt för tillfället.
2.4.9 Det är just nu inte möjligt att göra uttag till betalkort.
2.5. Att stänga ditt medlemskonto
2.5.1. Du kan stänga Ditt konto vid vilken tidpunkt som helst och Online Bingo kommer att återbetala dig alla tillgångar från Ditt medlemskonto efter att de relevanta uttagsavgifterna avdragits. För att stänga ditt medlemskonto ska du kontakta kundsupport i skriftlig form. Det gällande stängandet av kontot kommer att innebära uppsägning av villkoren. Ifall skälet bakom stängandet av kontot är relaterat till möjligt spelberoende ska användaren ange det.
2.5.2. Metoden som används för återbetalningen kommer att vara helt enligt vårt godtycke.
2.5.3. Online Bingo förbehåller sig rättigheten att stänga ditt medlemskonto och att återbetala till Dig den balans av riktiga pengar som finns på ditt konto, efter att de relevanta utbetalningsavgifterna avdragits, helt enligt Online Bingos godtycke och utan någon skyldighet att ge en anledning eller meddela i förväg.
2.5.4. Om Du inte loggar in på Ditt medlemskonto via internet, genom att använda din “e-post” och ditt “lösenord” under en period på ett (1) år, kommer alla balanser att tas bort från Ditt konto efter att ett meddelande har skickats till den registrerade e-postadressen.
2.5.5. Online Bingo förbehåller sig rättigheten att undanhålla och ta bort alla bonusar som givits dig om sådana bonusar inte har använts inom 3 månader från det datum de utgavs.
2.5.6. Bonustillgänglighet och användbarhet kan gälla för vissa marknader. Om en specifik bonus tas emot från en av dessa marknader, förbehåller sig Online Bingo rättigheten att ogiltigförklara alla vinster som associeras med denna bonus. Begränsningarna kan ändras vid olika tillfällen enligt Online Bingos godtycke. De följande marknaderna är exkluderade från att ta emot och/eller använda någon typ av bonus: Albanien, Armenien, Vitryssland, Brasilien, Bulgarien, Bosnien och Hercegovina, Kambodja, Kina, Kroatien, Georgien, Grekland, Ungern, Indonesien, Kazakstan, Lettland, Litauen, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Myanmar, Mauritius, Nordkorea, Nederländerna, Nederländska Antillerna, Filippinerna, Polen, Ryssland, Serbien, Turkiet, Ukraina, Storbritannien, Thailand, Vietnam, USA.

Online Bingo Lojalitetsprogram

3.1. Online Bingo förbehåller sig rättigheten att ändra villkoren och reglerna för Online Bingo lojalitetsprogram vid vilken tidpunkt som helst, till exempel ändra parametrarna för kalkyleringen av SuperPoints. Om Online Bingo misstänker att Du är sysselsatt med olagliga eller bedrägliga aktiviteter då du använder dig av lojalitetsprogrammet eller att du bryter mot Online Bingos användarvillkor, kan Online Bingo suspendera eller stänga Ditt medlemskonto och/eller ett relaterat konto (t.ex. en refererad vän) helt enligt Online Bingos godtycke.
3.2. Du är automatiskt en medlem av Online Bingos lojalitetsprogram. Du kommer att samla SuperPoints då du spelar med riktiga pengar, krediterar ditt konto eller till och med loggar in.
3.3. Att spela med riktiga pengar på Online Bingoär det framstående sättet att samla SuperPoints.
3.4. Du kan börja samla SuperPoints direkt.
3.5. Samlade SuperPoints kan bytas ut mot riktiga pengar, freespins och bonusar i din SuperPoints Lobby.
3.6. Ihopsamlade SuperPoints är giltiga i 120 dagar, efter detta förverkas de.
3.7. SuperPoints är personliga och kan inte ges åt någon annan.
3.8. SuperPoints kommer att uppdateras direkt.
3.9. All nödvändig information gällande antal samlade SuperPoints och tillgängliga SuperPoints visas i sektionen Mitt konto.
3.10. Inga SuperPoints samlas på Visionary iGaming (VIG) livespel.

Online Bingo VIP-program

4.1. Online Bingo förbehåller sig rättigheten att ändra villkoren och reglerna för Online Bingo VIP-programmet vid vilken tidpunkt som helst, till exempel ändra parametrarna för kalkyleringen av SuperPoints. Om Online Bingomisstänker att Du är sysselsatt med olagliga eller bedrägliga aktiviteter då du använder dig av VIP-programmet eller att du bryter mot Online Bingos användarvillkor, kan Online Bingo suspendera eller stänga Ditt medlemskonto och/eller ett relaterat konto (t.ex. en refererad vän) helt enligt Online Bingos godtycke.
4.2. En VIP kalendermånad är från den första varje månad fram till den sista dagen varje månad.
4.3. Alla samlade SuperPoints i en kalendermånad kommer att bestämma din VIP-nivå följande månad.
4.4. Nivån på din VIP-status kommer att uppdateras på den fösta dagen varje månad och gäller fram till den sista dagen av samma månad. Om du av någon anledning inte kan spela en tid, kommer din VIP-nivå att förbli oförändrad upp till två VIP kalendermånader.
4.5. VIP-kunder kommer att ta emot en cashback (återbetalning) varje månad baserad på deras VIP-nivå.
4.6. Den månatliga VIP-återbetalningen krediteras på den 15nde varje månad.
4.7. Definition av återbetalning = Insättningar – (uttag + bonuskostnad + kontobalans).
4.8. Återbetalningen krediteras från en minimum summa på 50 €.

Dina skyldigheter som spelare

5.1. Härmed tillkännager och garanterar Du att:
5.1.1. Du är av över 18 års ålder eller motsvarande lagliga ålder som fastställs av lagarna i den jurisdiktion som gäller för Dig och att Du, under de lagar som gäller för Dig, har tillstånd att delta i de Spel som erbjuds på Webbsidan;
5.1.2. Du kommer att använda denna Webbsida och ditt medlemskonto endast och exklusivt för Ditt deltagande i Spelen och inte för någon finansiell eller annan operation. Ditt deltagande i Spelen kommer att vara endast i Din personliga icke-professionella kapacitet endast av rekreations- och underhållningsskäl;
5.1.3. Du deltar i Spelen för din egen räkning och inte för någon annan person;
5.1.4. Du inte är bosatt i något av de territorium där vågspel är olagligt.
5.1.5. All information som Du anger till Online Bingo under den tid som detta avtal är giltig är sann, komplett och korrekt, och att Du genast ska meddela Online Bingo om någon förändring sker i sådan information;
5.1.6. Du ensam är ansvarig för att rapportera och redovisa för alla skatter som gäller för Dig under relevanta lagar för alla vinster som du tar emot från Online Bingo;
5.1.7. Alla pengar Du sätter in på ditt medlemskonto inte är förorenade med någon olaglighet och, framförallt, inte kommer från någon olaglig aktivitet eller källa;
5.1.8. Du förstår att Du genom Ditt deltagande i Spelen riskerar att förlora de pengar du satt in på ditt medlemskonto.
5.1.9. Du inte skall vara involverad i någon bedräglig, hemligt avtalad, förhandsbestämmande eller annan olaglig aktivitet i relation till Ditt eller en tredje parts deltagande i något av Spelen och att Du inte ska använda några mjukvaru-assisterade metoder eller tekniker eller hårdvara för Ditt deltagande i något av Spelen. Online Bingo förbehåller sig härmed rättigheten att ogiltigförklara eller stänga ditt medlemskonto eller ogiltigförklara Ditt deltagande i ett Spel om ett sådant beteende skulle upptäckas;
5.1.10. I relation till insättningar och uttag av tillgångar till och från ditt medlemskonto, ska Du bara använda finansiella instrument som är lagliga och lagligt tillhör Dig.
5.1.11. Den mjukvara som vi gör tillgänglig till Dig ägs av Online Bingo eller andra tredje parter och är skyddad av upphovsrätt och andra lagar om intellektuell egendom. Du får bara använda mjukvaran för Din egen personliga användning i underhållningssyfte i enlighet med alla regler, användarvillkor som härmed etableras och i enlighet med alla gällande lagar, regler och regleringar.
5.1.12. Spel som spelas på Webbsidan ska spelas på samma sätt som liknande spel skulle spelas i en liknande situation. Du bör vara hövlig mot andra spelare och representanter för Online Bingo och ska undvika oartiga eller oanständiga kommentarer, även i chattrum.

Ansvarsfullt spel

6.1. Du kan enligt Ditt eget godtycke välja att utestänga Dig själv från att spela Spel på Webbsidan. För att spärra Din åtkomst till Spelen ska du gå till sektionen ”Mitt konto” och välja Ansvarsfullt spel.
6.2. Då du ställer in ditt medlemskonto kan Du också välja att lägga ett tak för de maximala förlusterna du kan göra. Begränsningen kommer att blockera insättningar om netto insättningsgränsen (insättningar-uttag) har överstigits för den utvalda tidsperioden. Du kan också välja att aktivera en tidsgräns per session genom att kontakta kundsupporten.
6.3. Om du skulle välja att utesluta dig själv på något av de sätten som beskrivs ovan kommer Du inte att kunna öppna kontot under den perioden. Uteslutningsavtalet hittas genom att gå till sektionen Ansvarsfullt spel i ”Mitt konto”.
6.4. Alla begäran för själv-uteslutning kommer att vara giltiga endast för Online Bingo.

Tredje partens spelleverantörer

7.1. Online Bingo drivs av spelleverantörer som Microgaming och Visionary iGaming. Online Bingo ansvarar inte för konflikter gällande spelande genom tredje partens spelleverantörer eftersom de fungerar under sin egen spellicens och har eget ansvar för spelande.

Integritetspolicy

8.1. Du bekräftar och godkänner härmed att Online Bingo behandlar Din personliga information för att tillåta Din tillgång och Ditt användande av Webbsidan och för att ge Dig tillåtelse att delta i Spel och använda Dig av andra tjänster.
8.2. Online Bingo kommer att skydda Din personliga information och respektera Din integritet i enlighet med bästa praxis inom företagande och gällande lagar.
8.3 Online Bingo kommer endast att använda Din personliga information för att ge Dig tillgång till Spelen och för att utföra processer som är relevanta för Ditt deltagande i Spelen.
8.4. Online Bingo ska också behandla Din personliga information för verifikationsprocedurer i samband med Ditt deltagande i Spelen.
8.5. Din personliga information kommer inte att ges till tredje parter, om det inte är nödvändigt för att behandla Dina begäran, som att utföra transaktioner till Ditt medlemskonto, då Du deltar i Spel, för att fullgöra verifikationsprocesser eller då det krävs av lagen. Eftersom Online Bingos partners eller leverantörer eller tjänsteleverantörer kan vara ansvariga för vissa delar av den helhetliga funktionaliteten eller verksamheten på Webbsidan, kan det hända att personlig information ges till dem. Du ger härmed samtycke till alla sådana situationer.
8.6. Du har rätt att kontrollera vilken personlig information Online Bingo har om Dig.
8.7. Du måste genast informera Online Bingo, genom att uppdatera Din profil eller på annat sätt, om alla förändringar i information som gets av Dig vid registrering och öppnande av Ditt medlemskonto.
8.8. För att ge Dig effektiv service, kan Online Bingo och/eller dess tjänsteleverantörer behöva överföra din personliga information från ett land till ett annat. Du ger härmed samtycke till att Din personliga information överförs på detta sätt.
8.9. Vid behandlingen av Ditt medlemskonto och tillhörande överföringar, kan Online Bingo behöva använda sig av kreditkontrollsagenturer, agenturer för upptäckande av bedrägeri, agenturer mot pengatvätt. Du ger härmed samtycke till sådana situationer.
8.10. För att göra Ditt besök på Webbsidan mer användarvänligt, för att hålla koll på besök till Webbsidan och för att förbättra service, samlar Online Bingo en liten portion information skickat från Din webbläsare, som kallas en Cookie. Du kan, om Du önskar, stänga av insamlandet av Cookies (var god se instruktionerna i Din webbläsare för att göra detta). Du måste dock notera, att avstängandet av Cookies kan begränsa din användning av Webbsidan.
8.11. Du ger samtycke till att Online Bingo vid olika tillfällen informerar dig om ändringar på Webbsidan, nya tjänster och kampanjer. Om Du inte vill ta emot direkt marknadsföringsinformation kan Du välja att inte ta emot den. Du kan välja att ta emot marknadsföringsmaterial igen genom att skicka e-post till vår supportavdelning.

Klagomål

9.1. Om Du har ett klagomål, kan Du:
9.1.1. använda dig av den Live Support som finns på Webbsidan
9.1.2. skicka e-post till kundsupporten [email protected]
9.2. Online Bingo kommer att göra sitt bästa för att lösa ett meddelat problem snabbt.
9.3. Om Du har en fråga som gäller någon överföring, kan Du också kontakta Online Bingo på [email protected] med detaljer om överföringen. Vi kommer att överväga alla ifrågasatta eller omstridda överföringar. Vårt omdöme är slutgiltigt.

Avbrutna spel

10.1. Online Bingo ansvarar inte för några avbrott, serverproblem, fördröjelser, eller några tekniska eller politiska störningar i spelandet. Återbetalningar kan bara ges enligt ledningens godtycke.
10.2. Online Bingo tar inte ansvar för några skador eller förluster som anses eller påstås ha skett utanför eller i samband med Webbsidan och dess innehåll: inklusive utan begränsning, förseningar eller avbrott i operation eller sändning, förlust eller korruption av data, fel i kommunikation eller linjer, någon persons missbruk av sidan eller dess innehåll eller några fel eller försummelser i innehåll.
10.3. Vid ett systemfel på casinot ogiltigförklaras alla insatser.
10.4. Om ett spel startas men avbryts på grund av ett fel i systemet, ska Online Bingo återbetala den summa som satsats samt all kredit som fåtts inom spelet till Dig genom att kreditera det till Ditt medlemskonto, eller om kontot inte längre existerar, genom att betala det till Dig på ett godkänt sätt.

Begränsning av ansvar

11.1. Du kommer in på Webbsidan och deltar i Spelen helt på egen risk. Webbsidan och Spelen erbjuds utan någon garanti alls, vare sig uttryckt eller antydd.
11.2. Utan prejudicerande till generaliteten av den föregående visionen, Online Bingo, dess ledare, anställda, partners, tjänsteleverantörer:
11.2.1. garanterar inte att mjukvaran eller Webbsidan är passande för deras ändamål;
11.2.2. garanterar inte att mjukvaran och Webbsidan är utan fel;
11.2.3. garanterar inte att Webbsidan och/eller spelen kommer att vara tillgängliga utan avbrott;
11.2.4. ska inte hållas ansvariga för någon förlust, kostnader, kostnader eller skador, vare sig direkta, indirekta, speciella, betydande, oförutsedda eller andra, som uppkommer i relation till Ditt användande av Webbsidan eller Ditt deltagande i Spelen.
11.3. Du godkänner härmed att till fullo hålla skadelösa och oskyldiga Online Bingo, dess ledare, anställda, partners, och tjänsteleverantörer för alla kostnader, förlust, skador, anspråk, och belastningar som på något sätt uppstått i samband med Ditt användande av Webbsidan eller deltagandet i Spelen.

Anti-pengatvätt rapportering

12.1. Online Bingo ska rapportera alla misstänkta transaktioner till de relevanta kompetenta auktoriteterna.
12.2. Om Du blir medveten om någon misstänkt aktivitet som relaterar till något av Spelen på Webbsidan, måste Du rapportera detta till Online Bingo omedelbart.
12.3. Online Bingo kan suspendera, spärra eller stänga Ditt medlemskonto och tillbakahålla tillgångar om ombedd att göra så i enlighet med villkoren i den gällande spellicensen.

Överträdelser, skadestånd och uppsägning

13.1. Om Du bryter mot eller överträder någon del av dessa villkor eller Online Bingo har resonabelt skäl att misstänka att Du har överträtt dem, förbehåller sig Online Bingo sig rättigheten att inte öppna, suspendera, stänga Ditt medlemskonto, undanhålla alla pengar i ditt konto (inklusive insättningen) och använda sådana tillgångar till alla skador som uppstått på grund av Dig.
13.2. Om Online Bingo misstänker att Du är inblandad i olagliga eller bedrägliga aktiviteter medan Du använder Webbsidan; eller att Du bryter mot detta avtal; eller att Du har problem med kreditgivare; eller att Du på något sätt agerar som är skadligt för vår företagsverksamhet, kan vi suspendera eller stänga Ditt konto och/eller avsluta alla satsningar på vårt casino helt enligt vårt eget godtycke.
13.3. Du godtar att Online Bingo ska vara den slutliga beslutsfattaren i frågan om Du har brutit mot Online Bingos regler eller användarvillkor på ett sådant sätt att det resulterar i att Online Bingoavstänger dig tillfälligt eller permanent från att delta i sidan.

Uttag

14.1 Din kontantbalans kan tas ut när som helst. Minsta möjliga uttagsförfrågan är 20 €. Uttagsförfrågan kan göras via följande alternativ på uttagssidan.
Notera: Registreringssinformationen måste vara samma som den faktureringsinformation som getts till vår faktureringsavdelning. Möjliga motsägelser kommer att resultera i förseningar i utbetalningen.
14.2 Bara en uttagsförfrågan kan göras under en uttagsperiod. Uttagsförfrågningar godkänns av www.onlinebingo.eu på måndagar, onsdagar och fredagar under faktureringsavdelningens öppettider – förfrågningar måste lämnas in före midnatt föregående natt.
14.3 Uttagsförfrågningar över 1000 € godkänns av administrationen och kräver 1-2 dagar extra för behandling.
14.4. Bara en uttagsförfrågan kan lämnas in per uttagsperiod. Om flera än en förfrågan skickas in kommer bara den första att behandlas och alla andra kommer att annulleras. Bonusar som har blivit borttagna på grund av uttagsförfrågan kan inte återbetalas.

Immaterialrätt

15.1. MTM Corp. är den enda ägaren till varumärket Online Bingo och Online Bingo logon. All otillåten användning av nämnt varumärke eller logo kan resultera i åtal i lagens hela utsträckning.
15.2. www.onlinebingo.euär den enda resursplatsen för Online Bingo och ingen otillåten användning kan göras av denna URL på någon annan webbsida eller digital plattform utan tidigare skriftligt tillstånd.
15.3. Online Bingo är ägaren eller den rättmätiga licentiaten av rätten till teknologi, mjukvara och företagssystem som används inom denna Webbsida.
15.4. Innehållet och strukturen av Online Bingos Webbsida är under copyright © och databasrätt i M.T.M. Corp.s namn. Alla rättigheter reserverade. Copyrighten på denna Webbsida inklusive all text, grafik, kod, filer och länkar tillhör Online Bingo och sidan får inte reproduceras, transmitteras eller lagras delvis eller helt utan vårt skriftliga tillstånd. Din registrering och användning av vårt system kommer därför inte med några rätter alls till den immateriella egendomen som finns i vårt system.
15.5. Länkar till Webbsidan och alla sidor inom den får inte inkluderas i någon annan webbsida utan tidigare skriftligt tillstånd av Online Bingo.
15.6. Du samtycker till att inte använda någon automatisk eller manuell apparat för att observera Online Bingo eller något innehåll i sidan. All otillåten användning eller kopiering kommer att ge upphov till åtal.

Severabilityklausul

16.1. Om någon del av dessa villkor anses vara olaglig eller ogenomförbar, ska en sådan del tas bort från dessa villkor och alla andra delar ska hållas i kraft utan att påverkas av sådant borttagande.

Tilldelning

17.1. Online Bingo förbehåller sig rättigheten att tilldela eller annars lagligt överföra detta avtal. Du skall inte tilldela eller annars överföra detta avtal.

Hela avtalet och tillträdesmöjlighet

18.1. Detta avtal utgör det fullkomliga avtalet mellan Dig och Online Bingo då det gäller denna Webbsida och ersätter alla tidigare kommunikationer och erbjudanden, vare sig elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan Dig och Online Bingo då det gäller denna Webbsida.
18.2. En utskriven version av detta avtal och av alla meddelanden givna i elektronisk form skall vara tillåtna i juridiska eller administrativa rättegångar baserade på eller relaterade till detta avtal till samma utsträckning och de ska vara föremål för samma villkor som andra företagsdokument och protokoll som ursprungligen skapats och upprätthållits i utskriven form.

Gällande lag och jurisdiktion

19.1. Dessa villkor kontrolleras av lagarna på Curaçao och parterna godkänner jurisdiktionen av Curaçaos domstolar.

Senast uppdaterad: 17 juli 2015, version 1.5